Website OK เว็บพร้อมใช้ที่ให้คุณได้มากกว่า

โทรปรึกษาเว็บไซต์ฟรี Call Center
บริการลงข้อมูลเว็บไซต์
ราคา

ราคาพิเศษ

3,000 ฿

ราคาพิเศษ

5,500 ฿

ราคาพิเศษ

10,000 ฿

ราคาพิเศษ

15,000 ฿
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
เพิ่มสินค้า (ไม่เกิน) 30 รายการ 60 รายการ 120 รายการ 200 รายการ
รูปภาพรวม (ไม่เกิน) 60 รูปภาพ 120 รูปภาพ 240 รูปภาพ 400 รูปภาพ
เนื้อหา (ไม่เกิน) 5 หน้า 10 หน้า 20 หน้า 25 หน้า

เงื่อนไขการลงข้อมูล

  1. บริการลงข้อมูลให้ภายในไม่เกิน 14 วัน หลังจากได้รับข้อมูล
  2. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว